Najczęściej popełniane błędy w projektowaniu do druku
 • brak tzw. spadów w projekcie
 • istotne obiekty (teksty, logo itp.) umieszczanie zbyt blisko linii cięcia
 • stosowanie kolorów RGB
 • teksty nie zamienione na krzywe
 • stosowanie efektów specjalnych w programie graficznym
 • zbyt mała rozdzielczość bitmap • brak tzw. spadów w projekcie

Rozmiar projektu powinien być powiększony o tzw. spad poza linię cięcia. Wystarczający spadem jest po 2mm z każdej strony. Czyli dla przykładu projekt ulotki A4 (210x297mm) powinien mieć rozmiar 214x301mm • istotne obiekty (teksty, logo itp.) umieszczanie zbyt blisko linii cięcia

Nie należy umieszczać istotnych elementów, takich jak teksty, logo blisko granicy dokumentu ponieważ mogą zostać obcięte. Należy zawsze stosować bezpieczny margines, min. 2,5mm (plus spad) • stosowanie kolorów RGB

Przygotowanie projektu w przestrzeni kolorów RGB kiedy druk odbywa się z kolorów CMYK może spowodować niepożądany efekt na wydrukach. Kolory nie będą odpowiednio nasycone i/lub całkowicie inne niż w projekcie. Plik do druku zawsze powinien być przekonwertowany do przestrzeni CMYK • teksty nie zamienione na krzywe

Jeśli projekt zawiera teksty stworzone fontem, którego nie mamy w systemie zostaną one zamienione na inny krój co spowoduje zmianę formatowania, układu lub brak polskich liter. Przed oddaniem projektu do druku należy zamienić wszystkie teksty na krzywe (obiekty wektorowe) • stosowanie efektów specjalnych w programie graficznym

Jeśli projekt zawiera efekty funkcji programu graficznego przed oddaniem do druku należy je "spłaszczyć" do formy map bitowych lub obiektów wektorowych. • zbyt mała rozdzielczość bitmap

Jeśli w projekcie użyte są zbyt małe mapy bitowe (zdjęcia, obrazki) na wydrukach będą rozmyte i/lub z widocznymi powiększonymi pikselami. Najlepiej stosować bitmapy o rozdzielczośći 300dpi.


Ulotki | Wizytówki | Teczki | Papiery firmowe | Plakaty | Kalendarze

Drukarnia MIW
ul. Piłsudskiego 141, 92-318 Łódź
teren Anilany ul. Gumowa
tel. 22 350 41 80, 42 688 89 91

tel. 42 256 99 92
kom. 502 408 747
kom. 600 452 621

Jak przygotować pracę do druku - makiety
Najczęściej popełniane błędy
Pomoc