FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO


M i W J.MOSSAKOWSKI, P. I M. PODMAJSTRZY S.C.

JAN MOSSAKOWSKI,  PIOTR PODMAJSTRZY, MARCIN PODMAJSTRZY

informuje, że projekt nr WND-RPLD.03.02.00-00-301/12, pt. Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych oraz zakup innowacyjnych maszyn gwarancją na wzrost konkurencyjności firmy M I W J.MOSSAKOWSKI, P. I M. PODMAJSTRZY S.C.jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013,

Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość

Działanie III.2: Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw

 

Drukarnia MIW
ul. Piłsudskiego 141, 92-318 Łódź
teren Anilany ul. Gumowa
tel. 22 350 41 80, 42 688 89 91

tel. 42 256 99 92
kom. 502 408 747
kom. 600 452 621

Jak przygotować pracę do druku - makiety
Najczęściej popełniane błędy
Pomoc